OP:n toimitilauutisia

Yhdessä syksyä kohti

21.9.2022

Viime keväänä kirjoitin siitä, kuinka Venäjän Ukrainassa aloittama sota heijastuu talouteemme monella tapaa. Valitettavasti nyt näyttää siltä, että sota on vaarassa muuttua osin myös jäätyneeksi, pitkäaikaiseksi konfliktiksi. Tämä on jo vaikuttanut ja vaikuttaa monen suomalaisen yrityksen liiketoimintaan ja uuden suunnan etsimiseen. Sodan seurauksena energian saatavuus on laskenut ja hinta noussut. Nämä yhdessä muiden tekijöiden kanssa ovat kiihdyttäneet inflaatiota huomattavasti.
OP Kiinteistösijoitus keskittyy jatkossakin kiinteistöjen energiankulutukseen

Energiansäästö on yhteinen savotta

Ensimmäisen vuosipuoliskon kiinteistömarkkinakuva on toisaalta häilyvä, mutta käytännössä kiinteistökauppaa on tehty edellisen vuoden tahtiin. Myös vuokramarkkina toimii kohtuullisesti pandemian väistyttyä. Toimistomarkkinoilla odotetaan toimistojen käyttöasteiden kasvavan osittaisen työpaikoille palaamisen takia. Parhaiden kauppakeskusten syvin alho lienee ohitettu, mutta samanaikaisesti tilamarkkina myös eriytyy voimakkaasti.

Koska energian hinta ja muun muassa kiinteistöverot ovat nousseet, paineet hoitokustannusten ja siten myös vuokrien nostamiselle kasvavat. Niin vuokralaisten kuin vuokranantajienkin on yhteistyössä löydettävä uusia ratkaisuja energiankulutuksen vähentämiseksi. Olemme systemaattisesti toteuttaneet kiinteistöissämme energiainvestointeja, ja tuemme voimakkaasti siirtymää paikalliseen energiantuotantoon kuten maalämpöön ja aurinkopaneeleihin. Jatkamme tällä suunnalla hiilineutraalitiekarttamme mukaisesti. Yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi myös vuokralaisten on hyvä kehittää toimintaansa siten, että kiinteistöllä toteutuva energiankulutus on optimaalisen alhaisella tasolla. 


Selvitämme jälleen asiakastyytyväisyyttä

Helteinen kesä on kääntymässä syksyä kohden. Vuosikellomme mukaisesti lähestymme lähiviikkoina osaa teistä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Toivomme, että löydätte aikaa vastata siihen. Näin saamme arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi. 


OP Kiinteistösijoitus Oy
Markku Mäkiaho
Toimitusjohtaja