OP:n toimitilauutisia

Vuoden rakennuttaja 2023 on OP Kiinteistösijoitus Oy

20.1.2023

Vuoden rakennuttajaksi 2023 on valittu OP Kiinteistösijoitus Oy, joka rakennuttaa monipuolisesti erilaisia kiinteistökohteita asuinkerrostaloista yhteiskuntakiinteistöihin eri puolille Suomea. Vastuullisuudessa OP Kiinteistösijoitus on yksi alansa edelläkävijöistä. Lisäksi he hyödyntävät monipuolisesti rakennuttamisen eri toteutusmuotoja ja kehittävät koko ajan rakennuttamisen prosessiaan. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli on valinnut vuoden rakennuttajan vuodesta 2007 alkaen.
OP Kiintiestösijoitus Vuoden rakennuttaja

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on valinnut vuoden rakennuttajaksi 2023 OP Kiinteistösijoitus Oy:n. Yritys on yksi Suomen suurimpia kiinteistövarallisuuden hoitajia ja rakennuttaa monipuolisesti uusia asuinympäristöjä ja yhteiskunnallista infraa koko Suomen laajuisesti. OP Kiinteistösijoitus on myös tunnettu useiden haastavien kohteiden rakennuttajana, kuten Kansi ja Areena -hankkeen Tampereella.

Vuoden rakennuttajan 2023 toiminnassa vastuullisuus on vahvasti näkyvissä. OP Kiinteistösijoitus on sitonut vastuullisuustavoitteitaan ja tekemistään kotimaisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin toimien esimerkkinä muille alan toimijoille. Osana sosiaalista vastuuta vuoden rakennuttaja käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa esimerkiksi rakennuttajan ja vuokralaisten yhteisistä vastuullisuustavoitteista.

OP Kiinteistösijoitus osallistuu aktiivisesti myös alan kehittämiseen. Tästä esimerkkinä ovat puurakentamisen hankkeet ja tietomallien hyödyntäminen rakennuslupaprosessissa. He ovat olleet myös tiiviisti mukana EU-taksonomiaan liittyvässä työssä ja pohtimassa taksonomian vaikutuksia kiinteistö- ja rakentamisalaan. Pitkäaikaisena ja vastuullisena omistajana OP Kiinteistösijoitus on lisäksi kehittänyt rakennuttamisen ja ylläpidon prosesseja.

Uudet hankinta- ja toteutusmuodot sekä toiminnan tehokkuus ovat vuoden rakennuttajan kiinteistökehittämisen ja rakennuttamisen keskiössä. Kehityshankkeita toteuttaa OP Kiinteistösijoituksen aktiivinen ja erittäin osaava henkilöstö.

”Olemme OP Kiinteistösijoituksessa otettuja saamastamme tunnustuksesta. Teemme vastuullista ja monimuotoista kiinteistösijoittamista tehokkaalla 20 hengen asiantuntijaorganisaatiolla ja hallinnoimme 3,4 miljardin euron kiinteistövarallisuutta Suomessa sekä noin 0,8 miljardin euron varallisuutta globaalisti. Hienoa, että pitkäjänteinen työmme on huomattu. Tämä tunnustus kohdistuu koko henkilöstöömme ja kannustaa jatkamaan työtä alati muuttuvassa toimintaympäristössämme”, kertoo OP Kiinteistösijoituksen rakennuttajapäällikkö Kari Kangasmaa.


Lisätietoja:

Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, puh. 040 720 7645
Kari Kangasmaa, rakennuttajapäällikkö, OP Kiinteistösijoitus, puh. 010 252 7279


Vuoden rakennuttaja -palkinto

Vuoden rakennuttajan valitsee Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto, Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Lahden kaupunki, Sponda Oyj, Pirjo Honkaniemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Kesko Oyj, Ilmarinen, HOAS sekä Tampereen kaupunki.