OP:n toimitilauutisia

OP-Vuokratuotto tavoittelee asuntosalkun energiankäytön hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

3.3.2021

Suomen suurin asuntorahasto OP-Vuokratuotto muuntaa kaikkien omistamiensa kiinteistöjen käyttämän energian hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistöjen energiatehokkuus palvelee sekä sijoittajan että vuokralaisen etua.

Ensimmäisessä vaiheessa viisi OP-Vuokratuoton omistamaa asuinkiinteistöä siirtyy kaukolämmöstä maalämmön ja aurinkosähkön yhdistelmään. Muutoksen myötä kiinteistöistä tulee energiankäytöltään hiilineutraaleja, ja kohteiden arvioitu päästövähennys on yhteensä yli 500 tCO2 vuodessa. Kohteet sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Kaikki kiinteistöt ovat uudehkoja kerrostaloja, joissa on yhteensä lähes 400 asuntoa.

- Haluamme olla vahvasti mukana muuttamassa suomalaisia kiinteistöjä hiilineutraaleiksi. Pienemmän hiilijalanjäljen ja asuntojen paremman vuokrattavuuden lisäksi maalämpöön ja aurinkosähköön siirtyminen säästää lämmityskustannuksia ja nostaa kiinteistöjen arvoa, kertoo OP Kiinteistösijoituksen toimitusjohtaja Markku Mäkiaho.

Vastuullisuuden ja ympäristövaikutusten merkitys kasvaa jatkuvasti sijoituspäätöksissä. Kiinteistöjen hiilineutraalius tukee kohteiden kysyntää, ja esimerkiksi vuokriin kohdistuva korotuspaine laskee, kun energia- ja lämmityskustannukset pienenevät.

- Energiatehokkuus ja kohteiden vastuullisuus korostuvat kiinteistösijoituspäätöksissä niin institutionaalisten kuin yksityissijoittajien keskuudessa. Myös vuokralainen valitsee energiankäytöltään hiilineutraalin asunnon, etenkin jos vuokrataso on sama. Sijoittajien kannalta on tärkeää, että investoinnit energiatehokkuuteen jakaantuvat tasaisesti, ja kiinteistöjemme energiaremontit tehdäänkin vaiheittain, Mäkiaho jatkaa.

Energiankäytön hiilineutraaliuteen siirtyvät kohteet on valittu kesällä 2020 toteutetun pilotin ja energiatehokkuusyhtiö LeaseGreenin tekemän portfolioanalyysin perusteella. Energiaremontin jälkeen kiinteistöt kytketään LeaseGreenin palveluun, joka varmistaa tekniikan optimaalisen toiminnan, älykkään ohjauksen ja tulosten toteutumisen.

- Kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden pitkäjänteinen parantaminen on järkevää. Kun kokonaisuus on kartoitettu ja tavoitteet kunnianhimoisia, energiatehokkuustoimien kanssa on helppo edetä. OP-Vuokratuoton kiinteistöissä hyödynnetään älykästä lämmitysjärjestelmää ja kysyntäjoustoa, mikä leikkaa päästöjä entisestään ja tuo lisäsäästöjä. Nämä ovat ensimmäisiä kysyntäjoustomarkkinoille osallistuvia asuinkerrostaloja koko maailmassa, sanoo LeaseGreenin toimitusjohtaja Thomas Luther.

OP-Vuokratuotto on OP Kiinteistösijoituksen hallinnoima erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen Suomessa. Se on yksi Suomen suurimmista sijoitusrahastoista ja suurin asuntorahasto. OP-Vuokratuoton pääoma on noin 1,5 miljardia euroa, ja se omistaa noin 6 000 valmista ja noin 600 rakenteilla olevaa asuntoa. OP Kiinteistösijoituksen tavoitteena on kiinteistöjen energiankäytön hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Etenemisestä kerrotaan OP Kiinteistösijoituksen vuosittaisessa vastuullisuusraportissa .


Lisätiedot medialle:
OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi
OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi