OP:n toimitilauutisia

OP Varainhoito ja OP Kiinteistösijoitus sitoutuvat Net Zero Asset Managers -aloitteeseen

2.11.2021

Net Zero Asset Managers -aloitteen allekirjoittamisen myötä OP Varainhoito ja OP Kiinteistösijoittaminen ovat sitoutuneet aloitteen ilmastotavoitetta tukeviin toimiin.

OP Varainhoito ja OP Kiinteistösijoitus ovat allekirjoittaneet Net Zero Asset Managers -aloitteen. Aloitteen mukaisesti sitoudumme tavoitteeseen hiilineutraaliuudesta viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja toimimme niin, että lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

- Meillä on varainhoitajana vastuu pääoman sijoittamisesta ja näiden omaisuuksien hoidosta, mutta myös osaltamme vastuu ilmastosta. Lisäksi on tärkeää ymmärtää ilmastoriskien vaikutukset sijoitustoiminnalle, sekä toisaalta ilmastonmuutoksen tuomat sijoitusmahdollisuudet – nämä tekijät ovat tulevaisuudessa kiinteä osa niin tuottohakuista sijoittamista kuin riskienhallintaakin, tuo esille omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala.

Sitoutumisen myötä OP Varainhoito työskentelee yhä tiiviimmin asiakkaidensa kanssa näiden tavoitteiden eteen ja pyrkii mahdollistamaan paremman ilmastoanalyysin ja tiedon saamisen myös asiakkaille. OP Varainhoito myös panostaa sijoitustuotteisiin, jotka helpottavat ilmastoratkaisuihin sijoittamista.

- Sitoumus ei kuitenkaan suoraan tarkoita sitä, että luopuisimme täysin sijoituksissamme tietyille toimialoille, vaan ymmärrämme myös sijoituskohteisiin vaikuttamisen tärkeyden. Tärkeää on, että sijoituskohteemme jakavat tavoitteemme hiilineutraaliuudesta viimeistään vuoteen 2050 ja tekevät toimia sen eteen, kertoo Virtala.