OP:n toimitilauutisia

OP Kiinteistösijoitus allekirjoitti ympäristöministeriön ja Raklin Green Deal-purkukartoitussopimuksen

12.2.2020

Suomessa syntyy noin 1,6 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä, joista yli 80 % syntyy korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten purkamisessa. OP Kiinteistösijoitus liittyi Green Deal-purkukartoitussopimukseen Raklin jäsenenä yhtenä ensimmäisistä yrityksistä. Sopimuksen tavoitteena on edistää kiertotaloutta.

Ympäristöministeriön tavoitteena on luoda hyvät edellytykset rakennus- ja purkumateriaalien korkeatasoiselle hyödyntämiselle. Purkukartoituksen käytön edistäminen on Raklin ja ministeriön kesken solmitun green deal -sopimuksen keskeinen tavoite. Sopimus tähtää kiinteistöalan kiertotalouden edistämiseen Suomessa ja koskee erityisesti purettavien rakennusten ja käyttötarkoituksen muutostöiden yhteydessä syntyvien rakennusmateriaalien ja purkutuotteiden uudelleenkäyttöön ja siten kokonaishiilijalanjäljen pienentämiseen.

-Olemme matkalla vähähiilisempään sijoittamiseen kiinteistösektorillamme ja tämä sopimus on yksi luonteva askel kohti tavoitettamme, kertoo rakennuttajapäällikkö Kari Kangasmaa OP Kiinteistösijoituksesta.

Sopimuksella pyritään parantamaan korjaus- ja purkuhankkeissa syntyviin purkumateriaaleihin liittyvän ennakkotiedon keräämistä ja laatua, sekä purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen ennakkosuunnittelua ja toteutusta edistämällä purkukartoituksen käyttöön ottoa niin, että yhdistyksen kiinteistöomistajajäsenten tämän sopimuksen määritelmän mukaisista korjaus- ja purkuhankkeista 50 prosentissa on vuoden 2022 loppuun mennessä ja 75 prosentissa vuoden 2025 loppuun mennessä toteutettu purkukartoitus ennen purkuluvan hakemista.

RAKLIn jäsenistä ensimmäisinä sopimuksen allekirjoittivat OP Kiinteistösijoitus Oy, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Ylva.