OP:n toimitilauutisia

OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimissa kiinteistöissä siirrytään käyttämään vesisähköä

4.2.2020

OP Kiinteistösijoitus Oy:n hallinnoimissa kiinteistöissä siirrytään käyttämään vesisähköä 1.1.2020 alkaen. OP Kiinteistösijoitus hallinnoi esimerkiksi yli 5500 vuokra-asuntoa OP Vuokratuotto -rahaston kautta. Vesisähkön käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tukee OP:n strategiaa siirtyä hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä.
OP Kiinteistösijoitus Vesisähkö

OP Kiinteistösijoituksen hallinnoimien kiinteistöjen siirtyminen Oulun Energian tuottamaan vesisähköön vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 10 200 tonnilla. Jos lukua halutaan suhteuttaa johonkin, tämä tarkoittaa yli 64 miljoonan kilometrin ajamista henkilöautolla. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on Manner-Suomessa 157,6 g CO2/km, mikä puolestaan tarkoittaa maapallon ympäri ajamista yli 1 600 kertaa.

Vastuullisuus on OP:lle tärkeä arvo, ja me pyrimme edistämään sitä niin pienillä kuin suurillakin teoilla. Siirtyminen vesisähköön tukee kestävää kehitystä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Haluamme omalta osaltamme lisätä uusiutuvan energian käyttöä kiinteistökannassamme ja vähentää hiilidioksidipäästöjä kokonaisuudessaan, kertoo OP Kiinteistösijoitus Oy:n kiinteistöpäällikkö Matti Puromäki.

Vesisähköä tuottaa Oulun Energian Merikosken voimalaitos, jonka sähköteho on 40 megawattia. Suomen pisin ja Oulujoen ainoa kalatie rakennettiin Merikosken voimalaitokselle. Tämän kalatien ansiosta lohet ja muut vaelluskalat pääsevät etenemään jokisuulta 40 kilometrin matkan Oulujoen pääuomaa pitkin Muhokselle Montan voimalaitokselle asti sekä Oulujoen sivuhaaroihin. OP:lle ympäristöystävällisyys sekä paikallisen elinvoimaisuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.


Lisätiedot

Matti Puromäki
Kiinteistöpäällikkö
OP Omaisuudenhoito, Kiinteistösijoitukset
Puhelin 010 252 5085, 040 838 1037
matti.puromaki@op.fi